gegevens:

The beauty bar by Lisa
Lisa Thomas

Groenhoef 30 3270 Scherpenheuvel, België

Info@beautybarlisa.be

Ondernemingsnummer: 0538.736.218
Btw-nummer: BE 0538.736.218

 

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van The beauty bar by Lisa, een eenmanszaak met maatschappelijke zetel te Groenhoef 30, 3270 Scherpenheuvel, België, BTW BE 0538.736.218, (hierna ‘The beauty bar by Lisa’) biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van The beauty bar by Lisa moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee de Klant instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden.

Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door The beauty bar by Lisa aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden The beauty bar by Lisa niet. The beauty bar by Lisa is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. The beauty bar by Lisa is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met ons.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door The beauty bar by Lisa. The beauty bar by Lisa kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 

Artikel 4: Online aankopen
Bestellen

Bestellen gaat eenvoudig bij:  Beautybarlisa.be/shop

 • Zoek het product dat je graag wilt bestellen.
 • Klik op “In winkelmandje”. Het product ligt nu voor je klaar in jouw winkelmandje.
 • Klik vervolgens op “Winkelmand” of “Afrekenen” in jouw winkelmandje. Wil je nog verder kijken? Geen probleem, het product blijft gewoon in je winkelmandje zitten.

Je winkelmandje kan altijd nog worden bijgewerkt. Zo kun je producten alsnog verwijderen of de aantallen wijzigen.

Voor het bestellen is geen account nodig. Je kunt natuurlijk wel een account aanmaken, zodat het bestellen sneller gaat en je later gemakkelijk jouw bestelling(en) kunt inzien!

Betaalmogelijkheden:

The beauty bar by Lisa biedt in samenwerking met Mollie bancontact betalingen aan.

Indien je problemen zou ondervinden bij het afrekenen omwille van het betaalsysteem neem dan gerust contact op met ons via info@beautybarlisa.be of 0474/78.70.74.

 

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst
Levertijd

Bestelling die dezelfde dag nog verzonden kunnen worden zal je binnen 1 à 2 werkdagen moeten ontvangen. Aangezien wij afhankelijk zijn van hun diensten, kan het voorkomen dat de levertijd iets langer is door onvoorziene omstandigheden (zoals drukte bij feestdagen).

Kosten

De verzendkosten bedragen 4,97 euro voor binnenlandse leveringen (inclusief BTW).  Als je voor meer dan 49 euro bestelt, verzenden wij gratis binnen België en betalen we jouw verzendkosten! Als je er voor kiest om je pakketje te komen ophalen in onze winkel zijn er natuurlijk geen verzendkosten!

 

Informatief

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan The beauty bar by Lisa .

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de The beauty bar by Lisa was geboden.

Indien het pakketje werd afgeleverd op het juiste adres, maar niet door jou werd gehandtekend, dan wordt er steeds een onderzoek gestart vanwege de bezorgdienst. Beide partijen wachten het resultaat van dit onderzoek af.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van The beauty bar by Lisa.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van The beauty bar by Lisa te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht (Retour)
Voorwaarden

Mocht je een product willen retourneren, dan kan dit natuurlijk!

Voor het retourneren gelden de volgende voorwaarden:

 • De verpakking is intact, het product is ongeopend en niet gebruikt.
 • De retouraanvraag is binnen 14 kalenderdagen gedaan.
 • Het te retourneren product moet vervolgens binnen 14 kalenderdagen retour worden gestuurd.

Aangezien al onze producten zogenaamde hygiëneproducten zijn, kunnen wij producten alleen retour nemen als ze ongeopend en ongebruikt zijn. Dit betekent dat de verpakking niet geschonden mag zijn.

Let op: de verzendkosten voor de retourzending zijn voor eigen rekening en kunnen niet verhaald worden op The beauty bar by Lisa.

retouraanvraag
 • Verstuur me een e-mail  naar info@beautybarlisa.be;
 • Stuur het product/ de producten naar ons retour (kosten retourzending zijn voor eigen rekening).
  The beauty bar by Lisa, Groenhoef 30 3270 Scherpenheuvel, België.
 • Als dit allemaal goed is verlopen, storten wij het door jou betaalde bedrag binnen 14 kalenderdagen terug op jouw rekening.

Een retourzending is altijd het risico van de verzender en dit betekent dat The beauty bar by Lisa niet verantwoordelijk is voor zoekgeraakte of beschadigde leveringen.

Indien een product ondanks onze zorgvuldige verpakking is beschadigd, vragen we je vriendelijk om zo snel mogelijk contact op te nemen met ons. Dan zorgen wij voor een passende oplossing!

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met The beauty bar by Lisa en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan The beauty bar by Lisa .

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant The beauty bar by Lisa zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Artikel 9: Klantendienst

The beauty bar by Lisa is bereikbaar via:

 • e-mail op info@beautybarlisa.be
 • per post op het volgende adres Groenhoef 30, 3270 Scherpenheuvel, België.
 • 0474/78.70.74

Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 10: niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover The beauty bar by Lisa beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt The beauty bar by Lisa  zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 11: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking,  The beauty bar by Lisa respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden:

 • de uitvoering van de afgesloten overeenkomst,
 • het verwerken van de bestelling,
 • versturen van nieuwsbrieven,
 • reclame- en/of marketingdoeleinden.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan info@beautybarlisa.be of ter plaatsen Groenhoef 30, 3270 Scherpenheuvel (België), gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot de bovenstaande contactgegevens (zie “ondernemingsgegevens”).

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, The beauty bar by Lisa heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

The beauty bar by Lisa houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op bovenstaand adres.

Meer informatie over onze Privacy Policy.

Artikel 12: cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 13: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door The beauty bar by Lisa om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en onze cookies & privacy policy. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 15: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. Bovendien kan de Consument zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).